Counselling

Counselling biedt mogelijkheden voor mensen die vastlopen door bepaalde omstandigheden. Het geeft inzicht in wat de probleemsituatie is en handvatten om deze situatie te hanteren.

U wordt gestimuleerd om tijdens de counselling afspraak uw

• gedachten
• gevoelens
• emoties

• gedrag
onder woorden te brengen en daardoor beter te begrijpen wat er gebeurd en waarom deze situatie ontstaan is.

Daarna wordt er samen uitgezocht wat een gewenste situatie is:

• waar wilt u naar toe
• wat wilt u bereiken
• hoe bereikt u dit.

De antwoorden en oplossingen zijn praktisch en passen bij wie u bent en wat belangrijk is voor u. Karin neemt hierin een niet-sturende houding aan. Ze stimuleert u bij het maken van uw eigen keuzes en stappen. Ze zal uw keuzes niet beoordelen of veroordelen. Het gaat erom dat u zelf de regie neemt over uw leven. U werkt toe naar zelfredzaamheid.

Karin heeft een persoonsgerichte benadering. Er wordt samen gewerkt aan een positieve verandering van een ongewenste situatie. Deze veranderingen kunnen zijn:

• wat kan ik aan mijzelf veranderen
• wat kan ik aan of in mijn omgeving veranderen
• hoe kan ik omgaan met een voor mij ongewenste situatie
• welke onbenutte mogelijkheden kan ik hierbij inzetten
• welke kennis en vaardigheden in mijzelf kan ik meer ontwikkelen.